HEYNITZ

EFH erweiterter Rohbau

IMG_2225.JPG

Herstellung Mauerwerk OG

11.08.2021

IMG_2217.JPG

Mauerwerk EG

03.08.2021

IMG_2175.JPG

Gründung

29.06.2021